EZW | O NAS
14495
page,page-id-14495,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

O NAS

konferencje_ludzie_z_wartosciami_logo
Nasza wizja

Pragniemy szerzyć edukację z wartościami w całej Polsce przez:
– zakładanie placówek edukacyjnych,
– prowadzenie projektów z wartościami,
– integrację – podczas konferencji, warsztatów, szkoleń itp.

Misja

Misją Fundacji „Edukacja z Wartościami” jest wszechstronny rozwój człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Wierzymy, że przez właściwe działania edukacyjne, społeczne, kulturowe, sportowe wspieramy kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i nowe pokolenie, dlatego:

  • dążymy do inspirowania i współtworzenia placówek edukacyjnych w całej Polsce, które stawiają na samodzielne myślenie uczniów oraz umiejętność komunikacji (nauczyciele z pasją, wysokie wyniki nauczania),
  • realizujemy działania z zakresu doradztwa, poradnictwa, kształcenia dzieci i młodzieży oraz wyposażania nauczycieli i przywódców,
  • tworzymy projekty, miejsca i środowiska na skalę lokalną  i ogólnopolską,
  • dążymy do integrowania różnych środowisk, grup zawodowych wokół wartości chrześcijańskich m.in. konferencje edukacyjne, konferencje społeczno-biznesowe w Sejmie, seminaria naukowe
  • prowadzimy Centrum Edukacji z Wartościami DANIEL w Warszawie – zapewniającego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, artystyczny i duchowy oparty na wartościach chrześcijańskich – platforma synergii.

.

Dziedzictwo Fundacji – Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

W 2004 r. powstało Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja (SEI). Jest to organizacja non-profit, której misją jest wychowanie świadomego, pełnego pasji młodego pokolenia. Jacek Weigl wraz z Przyjaciółmi stworzył i przez 10 lat prowadził Stowarzyszenie. Zawsze miał na sercu tworzenie inicjatyw społecznych i edukacyjnych służących rozwojowi w duchu wartości chrześcijańskich.
Na przestrzeni tych lat zostało utworzonych 27 niezależnych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum). Jacek Weigl i Mary Dunlop doradzali w zakresie merytorycznym i logistycznym; poszukiwali źródeł finansowania nowo powstających placówek.
Ich misją jest działalność edukacyjna na wielu płaszczyznach – także wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci oraz kształcenie nauczycieli.
Na drodze dialogu rodziców i nauczycieli zrzeszonych wokół środowisk chrześcijańskich realizuje się marzenie o zapewnieniu dzieciom edukacji:
* na najwyższym poziomie,
* w duchu wyznawanych wartości.
Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja przekazało swoje dziedzictwo (zasoby finansowe oraz know-how) Fundacji „Edukacja z Wartościami” w celu kontynuowania tego dzieła

Osiągnięcia

* Powstają nowoczesne placówki edukacyjne w całej Polsce, w których stawiamy na samodzielne myślenie uczniów oraz umiejętność komunikacji.
* Nasi nauczyciele, pracując z pasją, podążają za dzieckiem, odpowiadając na jego zainteresowania i potrzeby.
* Integrujemy rodziców i dzieci z rodzin z wielu wyznań chrześcijańskich, m.in. katolickich, ewangelicznych, prawosławnych.
* Integrujemy dzieci i młodzież ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
* Uczniowie naszych szkół osiągają bardzo dobre wyniki. Skutecznie wspieramy rozwój wszystkich uczniów – także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
* Stwarzamy dzieciom przestrzeń do rozwoju artystycznych pasji. Cieszymy się, że mamy wspaniałych nauczycieli. Jednym z nich jest Pani Lidia Bajkowska, która uczy dzieci rozumienia muzyki zgodnie z autorską metodą.