O nas

Nasza wizja

Pragniemy szerzyć edukację z wartościami w całej Polsce przez:

Inspirujemy pokolenia do życia z wartościami

Misja

Misją Fundacji „Edukacja z Wartościami” jest wszechstronny rozwój człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Wierzymy, że przez właściwe działania edukacyjne, społeczne, kulturowe, sportowe wspieramy kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i nowe pokolenie, dlatego:

Dziedzictwo fundacji - Stowarzyszenie edukacyjne integracja

W 2004 r. powstało Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja (SEI). Jest to organizacja non-profit, której misją jest wychowanie świadomego, pełnego pasji młodego pokolenia. Jacek Weigl wraz z Przyjaciółmi stworzył i przez 10 lat prowadził Stowarzyszenie. Zawsze miał na sercu tworzenie inicjatyw społecznych i edukacyjnych służących rozwojowi w duchu wartości chrześcijańskich.
Na przestrzeni tych lat zostało utworzonych 27 niezależnych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum). Jacek Weigl i Mary Dunlop doradzali w zakresie merytorycznym i logistycznym; poszukiwali źródeł finansowania nowo powstających placówek.
Ich misją jest działalność edukacyjna na wielu płaszczyznach – także wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci oraz kształcenie nauczycieli.
Na drodze dialogu rodziców i nauczycieli zrzeszonych wokół środowisk chrześcijańskich realizuje się marzenie o zapewnieniu dzieciom edukacji:
* na najwyższym poziomie,
* w duchu wyznawanych wartości.
Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja przekazało swoje dziedzictwo (zasoby finansowe oraz know-how) Fundacji „Edukacja z Wartościami” w celu kontynuowania tego dzieła

Osiągnięcia

10 LAT – 27 PLACÓWEK EDUKACJI Z WARTOŚCIAMI

Mapa placówek