SZKOŁA Z WARTOŚCIAMI 19.04.2013

SZKOŁA Z WARTOŚCIAMI 19.04.2013

Konferencja „Wartości do szkoły! Szkoła z wartościami” odbyła się
19 kwietnia 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Jej celem było zainicjowanie dyskusji w środowisku edukacyjnym na temat wychowawczej roli szkoły.

PROGRAM KONFERENCJI

W SEJMIE RP O EDUKACJI Z WARTOŚCIAMI

Nareszcie – edukacja chrześcijańska zawitała do parlamentu! To bezprecedensowe wydarzenie miało miejsce 19 kwietnia 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wypełniło ją grono ludzi, którym nie są obojętne losy edukacji z wartościami w Polsce.

Pomysłodawcą konferencji był Jacek Weigl, prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja (obecnie Fundacji „Edukacja  z Wartościami”), który od wielu lat niestrudzenie działa na rzecz rozwoju edukacji chrześcijańskiej w Polsce. W ramach stowarzyszenia założył klika chrześcijańskich placówek edukacyjnych oraz pomógł w założeniu kilkunastu. Na co dzień szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci oraz dyrektor Chrześcijańskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Samuel, a także Chrześcijańskiego Przedszkola i Szkoły Podstawowej Daniel. Ale Jacek Weigl nie koncentruje się na pracy tylko swoich placówek, raczej z pasją działa na rzecz edukacji chrześcijańskiej w całym kraju. Ta konferencja to owoc jego systematycznie i konsekwentnie budowanej strategii rozwoju edukacji chrześcijańskiej w całej Polsce. Choć trzeba przyznać, że sam pomysł konferencji zrodził się niejako przy okazji, spontanicznie (specjalność Ducha Świętego!) podczas jednej rozmów. Potem – ze względu na rychły termin–nastąpiły błyskawiczne, skomasowane przygotowania. Po 2 tygodniach intensywnej pracy i wytężonego wysiłku wielu ludzi dobrej woli udało się przygotować to wyjątkowe, historyczne wydarzenie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP,  Marek Michalak -Rzecznik Praw Dziecka, Warszawskie Kuratorium Oświaty, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Minister Edukacji Narodowej oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Konferencję otworzył Jacek Weigl, który wraz z poseł Joanną Fabisiak powitali wszystkich zgromadzonych, a następnie przekazali głos premierowi Jerzemu Buzkowi. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego podkreślał rolę przekazywania wartości w edukacji i zaznaczał jak ważne jest rozróżnienie wiedzy i wartości.

 

Poseł Fabisiak wyraziła swój entuzjazm w związku z tym, że konferencja doszła do skutku i nadzieję, że to dopiero początek i być może otwarcie cyklu spotkań i dyskusji na temat wartości w szkole – jakże potrzebnych. „Bez takich rozmów nie ma mowy o rozwoju w edukacji. Jeśli zapomnimy o wartościach, wiedza stanie się nieefektywna” zaznaczała posłanka.

Anna Niemyska (Crossroads, Młodzież na Rozdrożu) zauważyła, że warto i trzeba rozmawiać o wartościach szczególnie teraz, kiedy w mediach jest tak ogromne zamieszanie z tym związane, dlatego głos wartości musi być w społeczeństwie słyszalny.

„To bardzo ważne spotkanie i istotna tematyka” – stwierdził Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji. Dyrektor mówił o zaburzeniu proporcji w przygotowaniach nauczycieli do swojej roli zawodowej. Podkreślał też wagę aspektu przygotowania do pracy wychowawczej. Brakuje rozwoju osobistego wśród nauczycieli, między innymi umiejętności komunikacyjnych, asertywności i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, co bardzo przydaje się w często trudnych dyskusjach o wartościach.

Eksperci z Fundacji Procaskupili się na praktycznym wymiarze przekazywania wartości w szkole.  Anna Nieżurawska mówiła jak istotne jest dla nauczyciela wplecenie w proces dydaktyczny pewnych narzędzi, które umożliwią mu zintegrowanie wartości z jego pracą.  Dawid Wawrzyniak cieszył się, że o takich wartościach jak inny człowiek czy szacunek jest mowa w sali Sejmu. „Szacunek do drugiego człowieka wyraża się w tym, że możemy mieć odmienne zdanie, ale ciągle jest człowiekiem i to już wystarcza do tego, aby usiąść z nim i porozmawiać i zadać pytanie: z jakiego powodu myśli tak jak myśli.” – powiedział Wawrzyniak.

Dr Elżbieta Bednarz (Wyższe Seminarium Teologiczne, Chrześcijańska Szkoła Samuel) była zachwycona niezwykłą ucztą intelektualną, biorąc pod uwagę osoby które się wypowiadały oraz co i w jaki sposób to przedstawiały. „Te praktyczne konteksty i ciekawe wskazania na długo pozostaną w naszej pamięci oraz będziemy je mogli wykorzystać w swoich działaniach pedagogicznych. Będę o wiele bardziej zwracać uwagę na to, aby słuchać dzieci. Mieć cierpliwość i potrafić im pomóc.” – stwierdziła Bednarz. Elżbieta Olszewska (Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom) podkreśliła, że taka debata jest niezbędna, ponieważ żyjemy w czasach kryzysu wartości i należy uświadomić sobie, że jeżeli nie będziemy przestrzegać podstawowych wartości moralnych to sytuacja dobrostanu naszego społeczeństwa szybko ulegnie degradacji. „Ale rozmawianie o wartościach to za mało. Żeby dzieci praktykowały szacunek uczciwość czy odpowiedzialność muszą mieć przykład w znaczących dla nich dorosłych. Wtedy jest nadzieja, że sprawimy iż nasze dzieci będą miały mocny, dobry charakter – wyjaśniała Elżbieta Olszewska.

Katarzyna Kowalska reprezentuje Royal Rangers Polska, organizację, która jest świetnym przykładem przekazywania wartości chrześcijańskich w edukacji. Skauting to program wychowawczy w ramach którego poprzez aktywności na łonie natury dzieci uczą się współpracy i działania w zespole na zasadach szacunku, zrozumienia i wzajemnej miłości. „Wydaje się, że jako społeczeństwo wychowujemy dziś nowe pokolenie na egoistów, zapatrzonych w siebie, ludzi, którym wszystko wolno i do wszystkiego mają prawo. Widać, że brakuje wrażliwości, dostrzeżenia drugiego człowieka, który też odczuwa” – zauważyła Katarzyna Kowalska.

„Niech ta konferencja będzie mocnym głosem w debacie na temat wartości w naszym kraju. Bo kakofonia w obrębie wartości jest tak niezwykła, że najwyższy czas się temu przyjrzeć i uporządkować. Nasze wartości powinny odzwierciedlać przede wszystkim dwie rzeczy: nasze tu i teraz, ale też nasze dziedzictwo – dlatego, że w ten sposób pielęgnujemy również naszą tożsamość.” – przekonywał Piotr Kaczorowski (Instytut Przywództwa).

„Warto się upominać o wartości w edukacji” – zauważył Rafał Porzeziński, prezes Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Rafał Porzeziński cieszył się, że znaleźli się posłowie, którzy poparli tę inicjatywę, bo to właśnie stąd powinien iść przykład.„Każdy, kto kończy szkołę, powinien wiedzieć, że jest godzien szacunku i miłości i ma prawo do uczuć. Szkoła powinna wyposażyć nas w umiejętność odpowiedzenia sobie na pytania: kim jestem, skąd pochodzę, dokąd zmierzam, po co i dlaczego?”

Sympatyczną i żywą atmosferę konferencji aktywnie współtworzył konferansjer, redaktor Michał Nikodem, który dynamicznie animował dyskusję panelową.

Zgromadzenie tylu osób oraz autorytety, które wzięły udział w konferencji „Szkoła z wartościami – wartości do szkoły!” stanowiły o jej sukcesie. Ten dzień udowodnił, że chrześcijański głos jest słyszalny, nie tylko w  kościele czy szkole, ale również w miejscu, skąd powinno się go słyszeć najwyraźniej: z polskiego Parlamentu. Wypada wierzyć i oczekiwać, że to dopiero początek i że kolejne inicjatywy już wkrótce.Niech to spotkanie zainspiruje do głębszej dyskusji medialnej nad rozwiązaniami dla szkolnictwa w Polsce. Bardzo potrzebuje tego nowe pokolenie, coraz bardziej zagubione i niepewne.

Podsumowania konferencji dokonał z ramienia Partnera – Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej – Rektor, ks. prof. dr hab. Bogusław MillerskiW swojej wypowiedzi do uczestników wyraźnie podkreślił, że ważne jest, żebyśmy na co dzień żyli wartościami, które wyznajemy.