EZW | Bez Barier – projekt we współpracy z Fundacją „Orlen DAR SERCA”
20029
single,single-post,postid-20029,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Bez Barier – projekt we współpracy z Fundacją „Orlen DAR SERCA”

Bez Barier Fundacja Dar Serca i Edukacja z Wartosciami

09 lip Bez Barier – projekt we współpracy z Fundacją „Orlen DAR SERCA”

BEZ BARIER

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. Fundacja „Edukacja z Wartościami” realizowała projekt „Bez barier” przeciwdziałanie przestępczości i kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród dzieci w wieku szkolnym.

Projekt był dofinansowany przez Fundację „ORLEN – Dar Serca”.

Projekt polegał na organizacji w szkołach spotkań profilaktyczno-motywacyjnych, prowadzonych przez osobę niepełnosprawną, która przykładem swojego życia i twórczością inspiruje młodych ludzi do przezwyciężania trudności. Podczas trwania projektu spotkania odbyły się w 8 szkołach, dzięki czemu dotarliśmy do około 1000 uczniów.

PROFILAKTYKA I MOTYWACJA

Podczas autorskiego spotkania „Bez Barier” prowadzący skupiają się naprzekazie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przestępczości, wzmocnieniu postawasertywnych i szukania prawdziwych wartości w życiu. Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości nastąpi poprzez działania kształtujące postawy odpowiedzialności i budowania twórczej postawy oraz doceniania życia. Prowadzący przestrzegają dzieci i młodzież przed konsekwencjami ryzykownych zachowań prowadzących do popełniania przestępstw oraz próbowaniem używek. Opowiadają swoja historię o tym, jak zmieniło się ich życie. Podczas spotkania przeprowadzają ćwiczenia dotyczące własnej sprawności uczestników, aby doceniać to, codało nam życie. Zachęcają młodzież do dostrzeżenia swoich mocnych stron, do rozwoju osobistego i motywują.

Spotkania trwają 90 minut i obejmują historię życia prowadzącej i jej męża oraz warsztat pracy twórczej. Po spotkaniu prowadzący przekazują dyrekcji i pedagogom konspekt profilaktycznej lekcji warsztatowej pn. „Bez barier” będącej kontynuacją i pogłębieniem treści przekazywanych uczestnikom podczas spotkania.

O PROWADZĄCYCH

Prowadząca spotkania projektowe – Małgorzata Waszkiewicz – odurodzenia jest osobą niepełnosprawną, ma dziecięce porażenie mózgowe. Choroba ta pozostawiła dość widoczne ślady, a mianowicie całkowity niedowład kończyn górnych i niewyraźną mowę.W tej sytuacji była zmuszona od dziecka posługiwać się stopami. To nimiwykonuje wszystkie czynności, np. szyje na maszynie, pisze długopisem i na klawiaturze komputera,a także maluje… itp. Ukończyła szkołę podstawową, a w roku 1998 za namową kolegi zaczęła przygodę z malarstwem. Dzięki malarstwu mogła realizować swoje pragnienia, czyli pomagać innym bardziej potrzebującym. Od 2007 roku jest żoną Dariusza, mają córkę Justynkę.

Dzięki spotkaniom w szkołach pragnie uwrażliwiać młode osoby na kwestię szacunku do własnego życia i drugiego człowieka, gdyż dosłownie wystarczy jedna sekunda, jedna nie przemyślana chwila i wszystko co mamy, może pęknąć jak bańka mydlana.

FOTORELACJA
BezBarier_Fundacja_Orlen_Dar_Serca2019 (3)
BezBarier_Fundacja_Orlen_Dar_Serca2019 (4)
BezBarier_Fundacja_Orlen_Dar_Serca2019 (2)
BezBarier_Fundacja_Orlen_Dar_Serca2019 (1)